Η Ηλεκτρολογική – Express παρέχει ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές λύσεις για πάσης φύσεως εγκαταστάσεις (κατοικίες, καταστήματα, εκθεσιακούς και βιομηχανικούς χώρους κ.τ.λ.).

Ο στόχος της είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη όπως:

- Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις να παρέχουν ασφάλεια προς το χρήστη - χειριστή, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία τους.
- Το αποτέλεσμα να είναι καλαίσθητο και ποιοτικό,
- Και να εξοικονομείται ενέργεια που αποτελεί υποχρέωση όλων.

Οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι της Ηλεκτρολογικής – Express εξυπηρετούν επείγοντα περιστατικά όλο το 24ωρο και Κυριακές.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Tηλ. επικοινωνίας : 211 4012153, Κιν.: 6941 511477
εξυπηρέτηση ηλεκτρολογικών βλαβών όλο το 24ώρο και τις Κυριακές